Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wyboru firmy badającej Sprawozdania finansowe Spółki.

W dniu 29 września 2023 r. Pełnomocnik Wspólnika spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o. o. Decyzją nr 3/2023 dokonał wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2023 i 2024 i zaprasza do składania ofert zgodnie z treścią Załącznika do Decyzji 3/2023 (w załączeniu).

Załączniki: