ul. Hoża 86

00-682 Warszawa

22 621 81 84

W godzinach 8:00-16:00

biuro@obet.com.pl

Zapraszamy do kontaktu

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności naukowo-badawczej Ośrodka są szeroko pojmowane problemy transportu, głównie o charakterze ekonomiczno-finansowym obejmujące m. in.:

Specjalnością Ośrodka są elementy studium wykonalności dotyczące modernizacji infrastruktury oraz taboru kolejowego.

Zakres prac OBET:

wybrane projekty 
infrastrukturalne

Studium wykonywalności | Ośrodek Badań Ekonomiki Transportu

wybrane projekty 
TABOROWE

Ocena ex post uzyskanych  wskaźników produktu i rezultatów dla następujących projektów unijnych – (coroczne opracowania wykonane w latach 2015-2019 dla „Kolei Mazowieckich – KM”).

wybrane projekty 
ewaluacyjne

Programy i strategie transportowe dla miast i regionów

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom