Komunikat o decyzji z dnia 29.09.2021 r.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o decyzji w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lata obrotowe: 2021 i 2022.

Stosowne dokumenty znajdują się do pobrania pod poniższymi linkami: