Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji/udziałów Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przekazano wykonywanie praw z udziałów spółki OBET sp. z o.o. ministrowi właściwemu ds. transportu tj. Ministra Infrastruktury. Rozporządzenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 25 marca 2024 r.”

Załączniki: